Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Δασών*

*Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκμετάλλευσης Δασών, υποσυστημάτων Μηχανολογικού εξοπλισμού, ζώων σύρσης, εργατικών ατυχημάτων, δασικών κτηρίων, δασικού οδικού δικτύου.

(πιλοτική λειτουργία)