Εγγραφή.

συμπληρώσατε την φόρμα για την δημιουργία του λογαριασμού.

Registration Form
  1.  
  2.  

     
  3.  
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκμετάλλευσης Δασών, υποσυστημάτων Μηχανολογικού εξοπλισμού, ζώων σύρσης, εργατικών ατυχημάτων, δασικών κτηρίων, δασικού οδικού δικτύου.


Οδηγίες

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση είναι αυστηρά υπηρεσιακή.

H αίτηση εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Δασών αφορά μόνο τους δικαιούμενους εγγραφής. Δεν αφορά στο συνολο του το υπηρεσιακό προσωπικό.

ΜΗΝ υποβάλεται άσκοπα αίτηση εγγραφής.

Για την φόρμα αυτή παρακαλούμε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά λατινικοί χαρακτήρες.

Tα στοιχεία πρόσβασης ειναι απολύτως προσωπικά. Καταγράψατε και διαχειριστείτε τα στοιχεία αυτά με ασφάλεια. Το συνθηματικό σας είναι κρυπτογραφημένο και είναι ΜΟΝΟ σε γνώση σας.

Τα συνθηματικά πρέπει να είναι μήκους 6 χαρακτήρων τουλάχιστον.